Overzicht post onvoorzien

Raads- vergadering

Omschrijving

2017

Structureel

Saldo

Saldo post onvoorzien primitieve begroting

100.000

Saldo begroting

6.900

4

26-1-2017

Vervangen en moderniseren Audio en Visuele installatie raadszaal

3.875

3.875

Totaal

3.875

3.875

Saldo na 7e begrotingswijziging

110.775

Opties

Deel deze pagina: