Netto lasten van op de investeringsstaat 2017 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m april 2017)

Netto lasten van op de investeringsstaat 2017 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m april 2017)

Product Omschrijving

Bedrag investering

Kap.lasten 2017

Kap.lasten structureel

afschrijvings-periode

Programma Recreatie, Economie en Participatie

Herinrichting centrum Welberg

430.900

4.300

17.200

25 jaar

Programma Milieu en Ruimtelijke ordening

Opschaling bestaande windturbines

(de lasten kunnen worden gedekt uit de bijdrage transitiefonds)

53.500

Programma Beheer openbare ruimte

6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark steenbergen

110.000

2.200

4.400

25 jaar

Realisatie Ecologische verbindingszones

600.000

2.500

5.000

30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit de te vormen dekkingsreserve)

1.194.400

9.000

26.600

Opties

Deel deze pagina: