Wat gaan we doen in 2018

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Onderzoeken of de taken van nieuwbouw en vernieuwbouw, van de scholen die nu nog bij de gemeente thuishoren, aan de schoolbesturen overgedragen kan worden. Dit doen we samen met de gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht.

Monitoring en sturing Sociaal Domein (JW 7)

Investeren in het opbouwen van informatie over effecten en resultaten in het sociaal domein zodat we in de toekomst de juiste beleidskeuzes kunnen maken

Transitie en transformatie Jeugdzorg - Lokaal (JW 8)

Inzet op transformatie: minder gebruik van maken van zwaardere zorg en eerder inzetten van lichte zorg. Zwaar waar nodig, licht waar kan! Een sterke en effectieve lokale toegang gericht op preventie. De instroom in gespecialiseerde en dure zorg kunnen we daarmee verkleinen. Dit doen we samen met onze partners.

Transitie en transformatie jeugdzorg - regionaal (JW 9)

Intensiveren van de inzet om ook regionaal invulling te kunnen geven aan de transformatie (CJG coördinator)

Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk (2017)

Onderzoek doen naar de benodigde kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk

Onderzoek jeugdhonk (JW 10)

Opstellen van een programma van eisen op voor de (ver)nieuwbouw van het Jeugdhonk Steenbergen. Dit doen we samen met de doelgroep

Opties

Deel deze pagina: