Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

Inwoners, instellingen en andere geïnteresseerden uitnodigen om op een vernieuwende wijze de uitgangspunten van de transities tot zijn recht te laten komen

2017-12

<>

Onderzoek naar laaggeletterdheid

2017-06

X

Evaluatie Brede school

2017-03

>

Nota volksgezondheid 2017-2020

2017-10

<>

Maken resultaatafspraken te behalen resultaten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met de voor- en vroegscholen

2017-12

<>

Uitbreiding voorschools aanbod voor peuters

2017-12

<>

Aanbesteding maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

2017-10

<>

Toekomst jeugdgezondheidszorg (één basispakket)

2017-09

<>

Aanbesteding maatwerkvoorziening begeleiding

2017-10

<>

Implementatie ICT systeem WMO en Jeugd

2017

<>

Paraplunota sociaal domein

2017-11

<>

Europese aanbesteding leerlingenvervoer

2017-08

<>

Overleg met de SWOS om voor 6 febr.2017 samen tot een oplossing te komen voor de nieuwe organisatie in 2019 (motie januari 2017)

2017-02

V

Onderzoek naar laaggeletterdheid

Evaluatie Brede School

In verband met het ontbreken van capaciteit voor onderwijs schuiven beide punten door. Het onderzoek naar laaggeletterdheid komt in 2018. De Evaluatie Brede School schuift door naar september 2017.

Opties

Deel deze pagina: