Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen.

2017-09

<>

Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de sportcoaches.

2017-03

V

Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld de kerken

2017-06

>

Herbepaling visie bibliotheekbeleid

2017-09

<>

Beschikbaarstelling middelen voor cofinanciering kunstwerk dan wel een andere nuttige besteding in elke kern (motie B2017/3)

2017-03

V

Visie opstellen ten aanzien van materieel cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld de kerken

In het kader van het creëren van draagvlak is in 2016 besloten tot de organisatie van een beeldvormende vergadering voor dit onderwerp. Daarnaast is onder een brede doelgroep een enquête uitgezet over het erfgoed. De resultaten van de vergadering, gevoerde gesprekken en de enquête, worden verwerkt tot een nota van uitgangspunten. In de oorspronkelijke planning was geen rekening gehouden met de beeldvormende vergadering, de enquête en het opstellen van een nota van uitgangspunten. In verband met deze extra stappen welke bijdragen aan de totstandkoming van een breed gedragen erfgoedbeleid, schuift de vaststelling door naar oktober 2017.

Opties

Deel deze pagina: