Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

De ingezette ontwikkeling van de haven Steenbergen afronden, zodat deze een aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt.

2017-04

V

Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord

2017-11

<>

Samen met de branche-organisaties het concept “Het Nieuwe Winkelen” uitwerken.

2017-06

>

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord

2017-06

>

Scholenproject Ravelijn Stadsstrandje (motie 21 juli 2016)

2017-06

V

Gezamenlijke uitvoeringsprogramma recreatieve kansenkaart, cultureel erfgoed en natuurbeleidsplan

2017-09

<>

Recreatief gebruik door fietsverkeer van onderhoudspad Benedensas naar Heensedijk

2017-12

<>

Organisatie Brabantse Waldag

2017-06

V

Opstellen economisch beleidsplan arbeidsparticipatie

2017-09

<>

Peiling dienstverlening naar ondernemers

2017-09

<>

Stimulering economische ontwikkeling naar een bloeiende suburbane recreatieve gemeente (motie B2017/5)

2017-09

<>

Samen met de branche-organisaties het concept “Het Nieuwe Winkelen” uitwerken.

Opstellen centrumplan Steenbergen en Dinteloord

Beide beleidspunten zullen voor het einde van het jaar worden afgerond. Door de winkeliersverenigingen is gevraagd om uitstel, zodat zij meer tijd hebben om met hun leden de juiste acties op te halen. De gemeenteraad zal middels een raadsmededeling hiervan op de hoogte worden gesteld.

Opties

Deel deze pagina: