Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

Opstellen van een natuurbeleidsplan, waarbij natuurrecreatie (economie) en natuurzorg (ecologie) optimaal samen gaan en elkaar versterken

2017-04

V

Buitengebied 1e partiele herziening

2017-07

<>

Correctie bestemmingsplan Centrum Steenbergen

2017-06

V

Visie Dinteloord Zuid-Oost

2017-04

>

Ontwikkeling planlocatie Oostgroeneweg Dinteloord

2017

<>

Bestemmingsplan De Pinas

2017-06

>

Milieujaarverslag 2016

2017-07

<>

Onderzoek exploitatiemogelijkheden dorpswindmolen + onderzoek naar andere duurzame energiebronnen (motie 2, februari 2016)

2017-06

V

Onderzoek haalbaarheid glasvezelnetwerk in gehele gemeente

2017-06

<>

Besluitvorming dorpshuis Welberg

2017-04

>

ICT Omgevingswet

2017

<>

Actualisatie Bodemkwaliteitskaart Buitengebied en nota Bodembeheer

2017-12

<>

Actualisatie beleidsnota externe veiligheid

2017-10

<>

Plan van aanpak milieustraat

2017-03

>

Visie Dinteloord Zuid-Oost

De oorspronkelijke planning van april 2017 is niet gehaald, o.a. vanwege prille initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten en een vrachtwagenparkeerplaats/tankstation. Wij verwachten in oktober 2017 de visie te kunnen voorleggen.

Bestemmingsplan De Pinas

In juni 2017 staat het bestemmingsplan De Pinas op de beleidsagenda ter vaststelling. Dit moet worden verzet naar september 2017. Vanwege de niet geplande uitvoering van extra milieutechnisch onderzoek heeft de vaststelling vertraging opgelopen.

Besluitvorming dorpshuis Welberg

Op verzoek van de dorpsraad Welberg en het bestuur van gemeenschapshuis De Vaert is naar aanleiding van een info-avond in januari 2017 over de voortgang van het centrumplan besloten, dat er in afwijking van de eerdere planning eerst duidelijkheid moet komen over de openbare ruimte voordat een besluit wordt genomen over de verbouwing van De Vaert. De besluitvorming wordt in verband hiermee uitgesteld tot september 2017.

Plan van aanpak milieustraat

Aan het plan van aanpak wordt de laatste hand gelegd. Dit plan kan in augustus ter inzage worden gelegd.

Opties

Deel deze pagina: