Wat gaan we doen in 2018

Gebruikersoppervlakte bepalen van de woningen (FIN 2)

In 2018 wordt gestart met de voorbereidingen zodat we kunnen voldoen aan de verplichting om te taxeren op gebruikersoppervlakte in plaats van inhoud. We gaan die slag in één keer maken zodat we in 2022 gesteld staan.

Motie hondenbelasting (FIN 3)

Zie het hoofdstuk programma overstijgende thema's, onderdeel moties.

Opties

Deel deze pagina: