Wat gaan we doen in 2018

Beter contact

Voortzetten van het project Beter Contact. Hierbij wordt de focus gelegd op de volgende onderwerpen: Kwaliteitshandvest, Vergunningen, Bezwaren, Subsidies en Meldingen Openbare Ruimte. Over de stand van zaken en de voornemens voor 2018 wordt u middels een raadsmededeling nader geinformeerd.

Actualisatie welstandsbeleidsplan (DV 1)

Actualiseren van het welstandsbeleidsplan (anticiperen op de invoering van de Omgevingswet in 2019).

Toptakenwebsite (DV 2)

Om de inwoners en anderen nog beter te kunnen bedienen wordt een toptakenwebsite opgesteld. Met deze site bieden we de informatie waaraan het meest behoefte is.

Herziening evenementenbeleid

Het maken van een visie op de evenementen en vertaling naar een nieuw beleid. Er wordt een evenementenplatform opgericht.

Opties

Deel deze pagina: