Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS)

2017-06

>

Gemeentelijke verordening op referendum

2017-02

>

Ontwikkelen toptakenwebsite

2017-12

<>

Evalueren communicatiebeleidsplan 2013-2017

2017-09

<>

De vragen/verzoeken/info van klanten vastleggen in het klantcontactsysteem (KCS)

Vanuit financiële en organisatorische overwegingen is ervoor gekozen om de aanschaf van een Klantcontactsysteem te combineren met de aanschaf van een zaaksysteem. De verwachting is dat eind 2017 dan wel begin 2018 tot definitieve gunning kan worden overgegaan. Door het ontbreken van een klantcontactsysteem worden de gegevens hierin nu nog niet verzameld en vastgelegd.

Gemeentelijke verordening op referendum

Door een aantal oorzaken, waaronder de verkiezingen, heeft de gemeentelijke verordening op het referendum vertraging opgelopen. De nieuwe reële planning hiervoor is oktober 2017.

Opties

Deel deze pagina: