Wat gaan we doen in 2018

Viering 750 jaar Steenbergen (BV 8)

Om in 2020 een mooi feest te maken van het 750 jaar bestaan Vestingstad Steenbergen, richten we een breed comité op dat aan de slag gaat met de voorbereiding.

Verkiezingen (BV 9)

We roepen onze burgers op om bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te brengen. We hebben daarvoor het draaiboek "Steenbergen Stemt!" klaar liggen.

Doorontwikkeling organisatie (BV 10)

De doorontwikkeling van de organisatie vraagt een investering van de organisatie en onze medewerkers. Op dit moment worden de structurele gevolgen als pm opgenomen. Voor 2017 en 2018 worden nu eenmalige middelen opgenomen voor dit traject.

Investeringen automatisering

Vervangen financieel systeem (BV 11)

Investeren in een nieuw financieel pakket dat volledig is toegerust op de toekomst en de moderne functionaliteiten bevat zoals E-Factureren en workflow facturen

Aanschaf interne zoekmachine (BV 12)

Om medewerkers goed te faciliteren bij het zoeken naar informatie in onze systemen is de aanschaf van een zoekmachine noodzakelijk.

Vervanging office (BV 13)

Het vervangen het Officepakket omdat er geen onderhoud meer wordt gegarandeerd. Dit brengt de continuïteit in gevaar.

Open data/digitale kaarten (BV 14)

Investeren in open data en digitale kaarten om eigen beleidsinformatie op te bouwen en het kunnen ontsluiten de informatie voor anderen.

Vervanging switches netwerk (BV 15)

Om de continuïteit van het netwerk te garanderen vervangen we de switches, die zijn afgeschreven.

Organieke implementatie zaakgericht werken (BV 16)

Goed (laten) begeleiden van medewerkers bij het werken met het nieuw aan te schaffen zaaksysteem.

Organisatie Chapeau 2.0 (BV 17)

Gezien het succes in 2016 wordt Chapeau ook in 2018 georganiseerd.

Ontwikkeling toekomstvisie (BV 19)

Het opstellen van een breed gedragen toekomstvisie 2030 op voor Steenbergen.

Implementatie communicatiebeleidsplan

Wij stellen een nieuw communicatiebeleidsplan op voor de komende jaren. Voor het opstellen van het plan is in 2017 voorzien in budget. De uitwerking van het plan naar activiteiten vindt in het najaar plaats. Op dat moment zijn ook de financiële consequenties in beeld. Die worden betrokken bij het opstellen van de Perspectiefnota 2018.

Applicatiebeheerder zaaksysteem/klantcontactsysteem (BV 18)

Voor het beheer van een nieuw zaaksysteem (met name ten behoeve van de invoering Omgevingswet) is applicatiebeheer noodzakelijk. Ook de medewerkers moeten hierin goed worden begeleid. De piek van deze implementatie ligt in 2018.

Opties

Deel deze pagina: