Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie voorbereiden met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom.

2017

<>

In een breed opgezet voorbereidingstraject de revitalisering Stadspark Steenbergen oppakken.

2017-09

<>

Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door de burgers wordt gedaan (motie B2015/2)

2017-02

V

Bomenbeleid

2017-06

>

Inrichten parkeerterrein Visserstraat Steenbergen

2017

<>

Ontwikkeling Cruijslandse kreken fase 2

2017

<>

Onderzoek Rondweg Steenbergen (motie B2017/7)

2017-10

<>

Evaluatie groenbeheerplan

2017-12

<>

Bomenbeleid

Bij nader inzien blijkt het opstellen van het bomenbeleid een langere doorlooptijd te hebben dan voorzien was. Daarom schuift dit punt door naar september 2017.

Opties

Deel deze pagina: