Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2017

Oorspronkelijke planning

Inventariseren van "enge plekken" in de openbare ruimte

2017-06

V

Nav handhavingstraject vervolgmogelijkheden toekomst Sunclasspark

2017-12

<>

Handhavingsbeleidsplan 2016-2020

2017-01

V

Jaarverslag handhaving

2017-04

V

Uitvoeringsprogramma handhaving

2017-01

V

Actualisatie evenementenbeleid

2017-12

<>

Samenwerking op de Brabantse Wal en (Veer)krachtig bestuur: gezamenlijke visie

2017-03

>

Samen met betrokkenen oproepen tot stemmen gemeenteraadsverkiezingen (motie B2017/1)

2017-04

V

Ontwikkelen toekomstvisie: plan van aanpak

2017-05

X

Samenwerking op de Brabantse Wal en (Veer)krachtig bestuur: gezamenlijke visie

In april 2017 is een gezamenlijke raadsbijeenkomst Brabantse Walgemeenten gehouden met als onderwerp de door de colleges vastgestelde ontwerpvisie. De gemeenteraden hebben tot eind mei de mogelijkheid gekregen hierop zienswijzen in te dienen. De vaststelling van de visie is gepland in juli 2017.

Ontwikkelen toekomstvisie: plan van aanpak

Besloten is om het traject tot een toekomstvisie te komen niet te starten in 2017. Het is de bedoeling om in 2018 het traject op te starten, waarbij ook een plan van aanpak wordt opgesteld.

Opties

Deel deze pagina: