Vrije ruimte in de algemene reserve

Op 9 november 2017 heeft de raad de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Daar is gekozen voor een compacte set van reserves. In de bijlage van deze nota, als onderdeel van de keuzemogelijkheden, hebben wij deze reserves voor u nogmaals in beeld gebracht. Met het vaststellen van de nieuwe opzet van de reserves bestaat de Algemene Reserve uit twee delen. Het eerste deel is nodig voor het afdekken van de risico's. Het tweede deel, het restant, bestaat uit de vrije ruimte Deze vrije ruimte bedraagt, na verwerking van de voorstellen uit deze nota, ongeveer € 6,5 miljoen. De specificatie van deze ruimte is opgenomen in de bijlage, keuzemogelijkheden voor de raad.