Beschrijving

Economie is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van een stad of een dorp. Een krachtige lokale economie zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft ook direct invloed op wonen, onderwijs en de sociale structuur van een gemeente, kortom op de hele gemeenschap.

Toerisme en recreatie maken een plaats aantrekkelijk, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers. Ze vormen samen de “motor” voor de ontwikkeling van Steenbergen. Een krachtige motor is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar heeft invloed op wonen, onderwijs, als vestigingsplaats voor onze ondernemers, als plaats waar mensen naar toe komen om te recreëren. Zowel onze eigen inwoners als de bezoekers van buiten.

De opgaven waar we voor staan, ook genoemd in het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn omvangrijk. Regionale economie als versneller voor ontwikkeling en een vitaal platteland zijn daar mooie voorbeelden van. Dergelijke opgaven houden niet op bij de gemeentegrenzen. Het is belangrijk om verbinding te maken op regionaal, provinciaal en wellicht landelijk niveau. Samenwerking is daarbij onontbeerlijk.