Risico's

De belangrijkste risico's in dit programma hebben betrekking op de garantstelling voor de leningen. Wij staan garant voor een aantal leningen en wij kunnen daarop worden aangesproken. Ook hebben we de informatiebeveiliging en de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy opgenomen. Datalekken, boetes als de privacyregels niet worden nageleefd zijn daar voorbeelden van. Een ander belangrijk risico is het organisatierisico. Zijn we in staat ons in het beoogde tempo te ontwikkelen naar een toekomstgerichte organisatie. Het onderzoek naar de benodigde formatie loopt op dit moment. De resultaten komen na de zomer beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het strategisch personeelsplan. Mogelijk vragen deze trajecten nog om extra investeringen.

Op het gebied van onze ICT omgeving hebben we in deze nota structureel ruimte ingebouwd. Zo kunnen we de continuïteit garanderen. Dit is een belangrijke maatregel en verlaagt het totale risico op dit punt. Bij de berekeningen, die nog verder worden verfijnd, zijn verschillende aannames gehanteerd. Dat kan een risico opleveren voor het financieel plaatje voor de toekomst.

Tegenover de risico's staan echter ook kansen. Economisch gaat het goed in Nederland en dat merken we onder andere in het aantal initiatieven van ontwikkelaars, verkoop van bouwgronden en de bouwleges. Dit brengt extra inkomsten op, die we kunnen gebruiken om incidentele pieken in de capaciteit te kunnen opvangen.