Beschrijving

Het programma Bestuur en Dienstverlening is in de nieuwe opzet het “verbindende programma”. Het programma staat ten dienste van de inhoudelijke programma’s Mens en Samenleving, Fysieke leefbaarheid en Duurzaamheid en Economie, Toerisme en Recreatie. Er lopen 4 thema’s door deze programma’s heen. Dat zijn overheidsparticipatie, dienstverlening, samenwerking met onze partners en organisatie(ontwikkeling).