Beschrijving

Het programma Mens en Samenleving gaat over alle inwoners, van 0-100+ jaar, in Steenbergen. Op jonge leeftijd is de bemoeienis van de gemeente en allerlei partijen die de gemeente subsidieert, groot. Als inwoners eenmaal de volwassen leeftijd bereikt hebben, dan is de rol van de gemeente over het algemeen veel indirecter. Maar wel aanwezig. Denk maar aan bijvoorbeeld het stimuleren van gezond leven en sporten. Naarmate de jaren klimmen komt de gemeente weer meer in beeld in het dagelijks leven van inwoners. De transformatie in het sociaal domein heeft en gaat nog meer anders denken en handelen vragen van zowel onze inwoners, onze partners waarmee we samenwerken als onszelf. Het programma Mens en Samenleving gaat hierover.