Voorwoord

Voor u ligt de perspectiefnota 2017-2021. De perspectiefnota is een belangrijk kaderstellend document en geeft richting aan de begroting 2018 en de meerjarenramingen 2019-2021.

Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. We liggen goed op koers met de realisatie van het collegeprogramma 2014-2018. Deze lijn zetten we voort, ook in 2018. We leunen niet achterover maar blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de toekomst van Steenbergen.

De behandeling van deze Perspectiefnota vindt plaats op 6 juli 2017.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen.