Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2019 aan. In meerdere opzichten een bijzondere nota. Het collegeprogramma 2014-2018 is afgerond. Op 21 maart hebben de inwoners van Steenbergen een nieuwe raad gekozen. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de komende 4 jaar. Daarom hebben we de nota beleidsarm gehouden. Wij hebben ons beperkt tot de financiële mutaties die onontkoombaar zijn.

Wij bieden u een perspectiefnota aan die structureel sluitend is. Voor de jaren 2020 en verder is er ruimte voor het maken en realiseren van nieuwe plannen.

College van Burgemeester & wethouders

Klik hier om verder te lezen.